O ATELIERI

PROFIL ATELIÉRU

Ateliér Slabey s.r.o. založil ing. arch. Ladislav Slabey - autorizovaný architekt.

Ateliér sa zameriava na komplexné projektovo-inžinierske riešenia od investičných zámerov, štúdií, projektov pre stavebné povolenie, až po projekty pre realizáciu stavieb a autorské dozory, ako napr. centrála Peugeot v BA na Brnianskej ulici, Bytové domy 60bj v Stupave.

Výhodou ateliéru je všestrannosť a projektové skúsenosti od spracovania projektovej dokumentácie urbanistickej zóny až po detail zariadení interiérov stavieb, ako napr. spracovanie komplexného riešenia urbanistickej zóny Západný svah Majerníkovej ulice v Bratislave - Dlhých Dieloch. Túto investičnú akciu  spracoval ateliér od stupňa urbanistickej štúdie, projektov pre stavebné povolenie, realizáciu, až po interiérové riešenia bytov a nebytových priestorov jednotlivých zákazníkov.

Ateliér má skúsenosti aj so spracovaním projektov rezidencií, sídiel pre náročných klientov s dôrazom na jedinečnosť konkrétneho diela. V súčasnosti pracuje okrem iného aj na rekonštrukcii historického domu v Banskej Štiavnici - kultúrnej pamiatky - na účely ubytovania penziónového typu.

Okrem väčších stavebno-investičných akcií sa ateliér venuje  aj množstvu interiérových návrhov  reštaurácií, pizzerií, pubov, fittness, súkromnej plastickej kliniky, ale hlavne kancelárskych priestorov.  Klientmi boli napríklad Nový čas - vydavateľstvo Ringier, alebo Poštová banka a.s.

Pre Poštovú Banku a.s. ateliér zrealizoval vyše 50 návrhov a komplexných dodávok interiérov obchodných miest po celom Slovensku.

V spolupráci s dizajnovým štúdiom Ada 1 ateliér pracoval na zariaďovaní priestorov Auparktower v Bratislave-okrem iných O2,alebo Renault.

autorizovaný architekt Ladislav Slabey

foto

1990 - Ústav územného plánovania Urbion Bratislava
1992 - samostatná projekcia - spolupráca s ing.arch. Milanom Haviarom, ing.arch. Mariánom Daučíkom
1996 - 1999 -ateliér Multi Form architekti s.r.o. - majiteľ, konateľ.  Spoločník a spoluautor ing.arch. Ivan Jarina.
2000 - samostatná práca autorizovaného architekta
2008 - založenie Ateliéru Slabey s.r.o.

SPOLUPRACOVNÍCI

Stavebnotechnické detaily : Ing. Miroslav Sahuľ
Statika :   Ing.Miroslav Izák
Vizualizácie  : Ing.arch.Roman Haviar
Elektroinštalácie :  Ing.Boris Meluch                Plynoinštalácie : Ing. Zuzana Nottná
Vykurovacie systémy : Ing. Dušan Pajerský     Zdravotechnika : Ing. Marián Vidrich
Požiarna ochrana :  Ing.Eduard Uličný
Rozpočty :  Ing. Igor Janečka

Urbanizmus : Ing.arch. Milan Haviar

Doprava :  Ing. Peter Rakšányi PhD

Urbanistická ekonómia : Ing. Terézia Okšová

 

REFERENCIE:

INCORP s.r.o. Ing.Miroslav Síbert
Utilis Finance  Ing. Peter Hudec
RINGIER ,Nový čas Ing.Peter Mertus
TDI kompleting s.r.o. Ing.Ivan Šurina
Cauldron s.r.o. Ing.Peter Rjapoš
Poštová Banka a.s. Ing.Marek Novotný

Obecný úrad BA-Záhorská Bystrica -Starosta  Ing. Jozef Krúpa

Obecný úrad BA- Devín- Starosta  Ing. Ľubica Kolková

Obecný úrad Bošany- Starosta  Mgr. Branislav Pajda

Hostel CHORS :  Obchodná 43 , Bratislava

Ekonomická univerzita Bratislava - vedúci odd.investícií  Ing. Jozef Cerovský

ENBEE- Environment & Building Energy Efficiency - Ing. Jana Bendžalová ,PhD

 

VYBRANÉ PROJEKTY CHRONOLOGICKY

1996-EUROPAN-návrh medzinárodnej architektonickej súťaže na Bratislavské podhradie
1996-Rekonštrukcia priestorov na Michalskej 13-15 Štúdio Línia -bar ,kaviareň a okrášľujúce štúdio
1997- Bytové domy v Stupave na Vajanského ulici, Investor : Sibamac a.s., invest.náklad  2 mil. Euro
1997- návrh a realizácia zázemia zamestnancov vo Volkswagene Bratislava
1998-Centrála firmy Peugeot v Bratislave na Brnianskej ulici, investor: ICT Autofrance s.r.o., invest.náklad   700.000 Euro
1999-2001- UŠ zóny Majerníková ulica v Bratislave, obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Karlová Ves
2001-Výstavba 50 rodinných domov s infraštruktúrou v obci Báč -projekt pre ÚRM, obstarávateľ : Obecný úrad Báč, investičný náklad: 5 mil. Euro
2001-Súkromná plastická chirurgia Posonium clinic v Bratislave na Tehelnej ulici, obstarávateľ : Mudr.Jozef Fábry
2002- Bastion music pub v Bratislave na Trnavskom mýte, rekonštrukcia suterénu pôvodnej tržnice na reštauráciu, investor: Stavmal s.r.o.
2002-Vydavateľstvo Ringier-Nový čas-stavebné a interiérové riešenie prenajatých priestorov, Bratislava Prievozská ul. 14, náklad na interiéry 300.000 Euro
2002-2004- Terasové bytové domy v Bratislave na Majerníkovej ulici, investor: INCORP s.r.o., invest. náklad :  3,5 mil. Euro
2004- Radové domy v Bratislave na Starých Gruntoch, investičný náklad  700.000 Euro
2005- Pizzeria v Bratislave na Majerníkovej ulici, investor PIUS 90 s.r.o.
2005-UŠ BA Záhorská Bystrica- Záhumienky, obstarávateľ  Raiffeisen Austria , M-Real
2006-AŠ a projekt pe ÚR Bytový dom na Kľukatej ulici -BA Ružinov, investor : Gurman s.r.o.
2006-Adinistratívno-prevádzková hala v Bratislave na Mlynských Luhoch, projekt pre UR a SP, investor: Utilis finance s.r.o., investičný náklad :1 mil. Euro
2007-Terasový bytový dom v Bratislave -Na Hrebienku, AŠ a projekt pre ÚR, investor: Pražská dvelopment s.r.o.
2007-2008-Radová zástavba Rovinka-zelený dvor, investor: TDI kompleting s.r.o., investičný náklad  1,8 mil.Euro
2008-Apartmánový dom na Zochovej chate-realizačný projekt, investor : INCORP s.r.o., investičný náklad::850.000 Eur
2008-Nízkoenergetický dom v Bratislave-Záhorskej Bystrici
2008-2010-Návrhy a realizácie interiérov Poštovej Banky a.s. po celom Slovensku  :

  • BA Petržalka -Vlastenecké námestie
  • BA Rača-Čachtická ulica
  • BA podchod na Hodžovom námestí
  • BA kancelárie pracovníkov centrály a zázemia na Karloveskej ulici
  • Zvolen , Žilina , Košice , Martin , Prešov , Piešťany , Štúrovo, Dolný Kubín , atď.

2009-Rekonštrukcia budovy pôvodného obecného úradu v BA Záhorskej Bystrici na priestory knižnice a kancelárií, objednávateľ :Obecný úrad BA Záhorská Bystrica
2010- Rekonštrukcia interiéru a infraštruktúry spoločenskej sály kultúrneho domu v Bratislave-Záhorskej Bystrici, objednávateľ Obecný úrad BA Záhorská Bystrica, investičný náklad : 100.000 Euro
2010-Rezidencia v Svätom Juri
2011- Penzion v Banskej Štiavnici- objekt navrhnutý ako  kultúrna pamiatka

2012-2018  Projekt rekonštrukcie materskej školy v areáli kultúrnej pamiatky Žigrayho kúrie v Bratislave-Devíne . Projekt klubových priestorov pre obec Devín v suteréne kúrie.

2013-2019-Projekt viacúčelovej športovej haly v Bratislave-Záhorskej Bystrici

2013- 2020 Projekt revitalizácie areálu Základnej a materskej školy v Bratislave-Záhorskej Bystrici

2019- Kapsulový hostel CHORS v Bratislave na Obchodnej 43.

2018-2021 - Územný plán obce Bošany - Zmeny a doplnky

2020-2021- Viacúčelová športová hala Ekonomickej univerzity v Bratislave - Dolnozemská cesta 1.

2021- Dopravno-urbanistická štúdia úpravy Hodonínskej cesty medzi mestskými časťami Lamač a Záhorská Bystrica

2021-2022- Projekt športovo-oddychového areálu zóny Kŕče v Bratislave-Záhorskej Bystrici