Urbanistické návrhy ateliéru

Ateliér Slabey vypracoval územno-plánovacie dokumenty a podklady

  • Rozšírenie Hodonínskej cesty medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom

  • Územný plán obce Bošany

  • Urbanistická štúdia - Majerníkova

 

 

 

 

Rozšírenie Hodonínskej cesty medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom

 

 

Územný plán obce Bošany

 

Urbanistická štúdia - Majerníkova